Piach

Piach podsypkowy stosowany do:

 • Nasypów drogowych
 • Uzupełniania ubytków terenowych
 • Zasypywania fundamentów
 • Zasypywania i zagęszczenia wykopów pod sieci uzbrojenia terenu

Piach siany stosowany do:

 • Murowania
 • Drenaży

Piach płukany i wiślany stosowany do:

 • Wylewek
 • Murowanie

Piach budowlany stosowany do:

 • Betonu
 • Zapraw
 • Stabilizacji cementem
 • Mas bitumicznych